روتر سیسکو 1841

روتر سیسکو 1841 بدلیل قیمت پائین و عدم پشتیبانی از کارت‌های مخصوص Voice و کارت های Network-Module مناسب برای شرکت ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد.