IP Phone Cisco 7911 (تلفن تحت شبکه)

یک گوشی با قیمت پائین از شرکت سیسکو با قابلیت PoE سیسکو. این گوشی از یک خط تلفن پشتیبانی می کند. قیمت پائین آن برای پیاده سازی در شرکتهای بزرگ مناسب و مقرون به صرفه می باشد.