ماژول NetXtreme II 1000 Express Dual Port Ethernet Adapter

کارت شبکه IBM NetXtreme II 1000 Express Dual Port Ethernet Adapter

ماژول 10/100/1000 مناسب انواع سرور ها با قیمت مناسب.

این ماژول دارای 2 پورت RJ-45 می باشد.