سوئیچ سیسکو WS-2960S-48FPS-L

سوئیچ سیسکو Cisco WS-2960S-48FPS-L سوئیچی است که در لایه Access مورد استفاده قرار می گیرد .این سوئیچ سیسکو دارای چهار پورت آپلینگ می باشد که از نوع SFP (فیبر ساپورت) می باشند که بصورت همزمان میتوانند مورد استفاده قرار گیرند . مزیت این سوئیچ سیسکو داشتن 48 عدد پورت گیگ نسبت به سری معمولی آن می باشد .