ماژول سیسکو WS-X4418-GB

ماژول سیسکو WS-X4418-GB مخصوص سری 4500