سوئیچ سیسکو WS-C3850-48T-S

سیسکو نسل بعدی Catalyst WS-C3850-48T-S سوئیچ سطح سازمانی 48 پورت اترنت با تصویر IOS پایه IP است.