سوئیچ سیسکو WS-C2960S-48FPD-L

سوئیچ WS-C2960S-48FPD-L با سهولت استفاده بهبود یافته، عملیات تجاری بسیار ایمن، پایداری بهبود یافته و تجربه شبکه بدون حاشیه را ارائه می دهد.