سوئیچ سیسکو WS-C2960+24PC-L

سوئیچ Cisco Catalyst WS-C2960+24PC-L از 24 درگاه اترنت 10/10/24 با POE تشکیل شده است.