روتر CISCO3945

روتر سیسکو 3945، موتور عملکرد خدمات مدولار (SPE) 150، که می تواند برای عملکرد حتی بالاتر با تکامل محیط های WAN نسل بعدی ارتقا یابد.