سرور های اچ پی با وظیفه انتقال اطلاعات، پردازش، ذخیره سازی و خصوصی کردن منابع و اطلاعات شبکه را دارد.