ماژول سیسکو WS-x4248-Rj45v

ماژول سیسکو WS-x4248-Rj45v مخصوص سری 4500