ماژول سیسکو Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor Engine IV

ماژول سیسکو Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor Engine IV مخصوص سری 4500

ماژول کارکرده میباشد.