ماژول سیسکو WS-CAC-3000W

ماژول power supply 3000W سیسکو مخصوص سوییچ های سری 6500